Sunday, 17 January 2016

Al Kauthar, nikmat yang banyak...

That day, was a tough one. Too many things in the head. Cluttered. Just couldn't think straight. And I've got firends, very dear friends, very close to the heart...and their word of advice? Breathe. Baca Al Kauthar...nikmat yang banyak...

Surah ke 108, 3 ayat

  1. Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu, wahai Muhammad, nikmat yang banyak di dunia dan di akhirat
  2. Maka laksanakanlah solat kerana Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah)
  3. Sesungguhnya, orang yang membencimu, dialah yang terputus (dari rahmat Allah)


You only need to ask from Him...

Tough times don't last,
azween


No comments:

Post a Comment