Monday, 5 January 2015

Salam Maulidur Rasul

Better late than never? Salam Maulidur Rasul, 3 January 2015... from all of us. Antara azam tahun baru 2015 ialah untuk mengenali Nabi Muhammad s.a.w. dengan lebih mendalam. I believe it requires discipline in putting aside or allocate some time to read and read and read about the great man. I'll start with some brief background shared by good friends via whatsapp... Alhamdulillah for such great friends!

==============================================

Nama:
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab

Nama-nama lain:
Ahmad, Al-Mahi, Al-Hasyir, Al-A'qib, Al-Mutawakkil

Nama-nama gelaran:
Abu Qassim, Al-Amin

Bangsa dan Agama:
Arab Quraisy, Islam

Tarikh Lahir:
Isnin, 12 Rabi'ul Awal Tahun Gajah (bersamaan 20 April 571 Masihi)

Tempat Lahir:
Syua'ib Bani Hashim, Makkah

Bilangan Adik-beradik:
Tunggal

Nama Ibu:
Aminah binti Wahab bin Abdu Manaf bin Zahrah bin Kilab

Nama Ibu Susuan:
Thuwaibah, Halimah binti Abu Zuaib as-Sa'diah

Nama-nama Pengasuh:
Aminah, Thuwaibah, Halimatun as-Sa'diyah, Barakah al-Habsyiyyah digelar Ummu Aiman

Islam is Ad-Din,
azween

No comments:

Post a Comment